مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
قم پايانه غرب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
تهران جنوب تهران آزادي قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
تهران جنوب تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ميدان آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/09/23
11:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران جنوب ميدان آزادي

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ميدان آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
تهران جنوب ميدان آزادي قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
قم پايانه غرب

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
200,000 ریال

تهران جنوب تهران آزادي

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران آزادي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
23:55
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نواز جاده ها
قم تهران آزادي
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه غرب مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
قم پايانه غرب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آزادي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/09/23
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم