مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

ميدان آزادي

1396/01/03

23:30

8

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران آزادي

1396/01/03

23:30

4

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
تهران آزادي

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران آزادي

1396/01/03

23:59

16

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا