مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران پایانه جنوب

روز شنبه در تاریخ 1397/01/04
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب مقصدنهایی : پايانه غرب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : تهران ميدان آزادي / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
15 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1397/01/04
13:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک30
1397/01/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
250,000 ریال
222,500 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک مارال
1397/01/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 30نفره
1397/01/04
14:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
260,000 ریال
247,000 ریال

توضیحات : مارال / کلاسيک 30 صندلي
قم تهران
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1397/01/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
205,000 ریال
194,750 ریال

توضیحات : تهران جنوب / ويژه 44 صندلي
تهران قم
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال
178,000 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بليط رزرو خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
تهران آرژانتين

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/01/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
تهران جنوب
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/01/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
293,700 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم پايانه جنوب
15 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1397/01/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
تهران آرژانتين
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مان 26
1397/01/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
قم

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
تهران جنوب
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : مارال / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/01/04
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : ســـال نــــومبــــارک
تهران جنوب
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : تهران آرژانتين / درسا مانيتوردار تخت شو / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/01/04
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
293,700 ریال

توضیحات : صندلي تخت شو*مانيتورشخصي*پذيرايي
قم پايانه جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/01/04
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
تهران جنوب قم