مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم پايانه جنوب

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس 32کلاسيک
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
گرگان تهران آرژانتين آمل ساري
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
قم تهران جنوب
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم پايانه جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران جنوب