مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز شنبه در تاریخ 1397/01/04
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/01/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
293,700 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم پايانه جنوب

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
تهران جنوب
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : مارال / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/01/04
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
تهران جنوب قم
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/01/04
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
293,700 ریال

توضیحات : صندلي تخت شو*مانيتورشخصي*پذيرايي
قم پايانه جنوب
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/04
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : تهران آرژانتين / درسا مانيتوردار تخت شو / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران