مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران آزادي

1396/01/03

23:30

0

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
تهران آزادي

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

ميدان آزادي

1396/01/03

23:30

0

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/01/03

23:45

24

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/01/03

23:59

9

اتوبوس کلاسيک30

260,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين

خميني شهر تهران آرژانتين

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران آرژانتين

1396/01/03

23:59

6

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم تهران جنوب

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/01/03

23:59

8

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا