مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
تهران جنوب تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ميدان آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم تهران آزادي

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک30
1396/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين