مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تربت  حیدریه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
22 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
319,800 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
14:50
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه