مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تربت  حیدریه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا / توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه