مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

تربت حيدريه

1396/03/02

14:30

27

اتوبوس اسکانيا

430,000 ريال

السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا / توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه

خميني شهر تربت حيدريه

پایانه مهربین خمینی شهر

تربت حيدريه

1396/03/02

14:30

8

اتوبوس اسکانيا44

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد