مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تربت  حیدریه

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تربت حيدريه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا / توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه