مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تربت  حیدریه

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
344,400 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/02/31
14:50
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه