مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به بروجرد

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
08:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
دورود اليگودرز ازنا

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
10:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
دورود اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
بروجرد ازنا

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود