مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به بروجرد

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/06
08:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
دورود اليگودرز

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز دورود

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
10:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز