مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به بروجرد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
ازنا اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
10:50
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
بروجرد ازنا
5 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
175,000 ریال
166,250 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ازنا اليگودرز دورود