مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به ایذه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز (سه راه تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/04/05
21:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : توقــف بعدي ترمينال نجف اباد // سفر سلامت
ايذه
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز(تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
21:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال فولاد شهر
ايذه

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
ايذه