مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به ایذه

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
245,000 ریال

ايذه اهواز
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
389,500 ریال

ايذه
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز(تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال فولاد شهر
ايذه
22 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
319,800 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
ايذه
26 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز (سه راه تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/12/04
21:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
303,400 ریال

توضیحات : توقــف بعدي ترمينال نجف اباد // سفر سلامت
ايذه