مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به اهواز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اهواز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
ايذه

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اهواز (سه راه تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقــف بعدي ترمينال نجف اباد // سفر سلامت
ايذه
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اهواز(تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال فولاد شهر
ايذه
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به اهواز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
ايذه