مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به اهواز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اهواز (سه راه تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/05/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقــف بعدي ترمينال نجف اباد // سفر سلامت
ايذه
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اهواز(تپه)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/05/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال فولاد شهر
ايذه