مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به اندیمشک

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/30
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/02/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : لطفا جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا اليگودرز
15 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : ايران پيما آرامش راه ها/ برگشت کاوه اصفهان
انديمشک
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/02/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
270,000 ریال
237,600 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/02/30
22:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
422,400 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک