مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

09:00

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

12:15

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

19:15

4

اتوبوس اسکانيا44

275,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
انديمشک اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

20:30

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

20:30

6

اتوبوس وي . آي . پي

480,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
انديمشک

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

21:00

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا اليگودرز دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

انديمشک

1396/02/09

21:00

14

اتوبوس اسکانيا

270,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا