مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به الیگودرز

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
10:50
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود
22 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال
93,600 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
ازنا اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
10:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
بروجرد ازنا
5 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ازنا اليگودرز دورود

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مان
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
اليگودرز انديمشک
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
اليگودرز انديمشک ازنا خرم اباد (کمال وند) دورود
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود
22 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال
93,600 ریال

توضیحات : مسافرين مقصدخرم آباد،محل پياده شدن کمربندي کمالوند مي باشد
اليگودرز انديمشک کمالوند
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
120,000 ریال
102,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز