مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به الیگودرز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا خرم اباد (کمال وند) اليگودرز

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
انديمشک اليگودرز ازنا