مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به الیگودرز

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک دورود اليگودرز ازنا

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز انديمشک