مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر خرم اباد

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/01/08

10:45

4

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/01/08

10:50

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
بروجرد دورود

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/01/08

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
بروجرد دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/01/08

19:15

2

اتوبوس اسکانيا

120,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر خرم اباد

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/01/08

23:45

4

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا