مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به الیگودرز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
دورود اليگودرز

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز دورود

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
10:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز انديمشک

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/05/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز