مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به ازنا

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
140,000 ریال
119,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
اليگودرز انديمشک ازنا خرم اباد (کمال وند) دورود
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود