مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به ازنا

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
07:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
دورود ازنا بروجرد

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
بروجرد ازنا
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
ازنا بروجرد

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ازنا اليگودرز دورود
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
19:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
انديمشک اليگودرز ازنا

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
19:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا خرم اباد (کمال وند) اليگودرز