مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/01/07

10:50

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

بروجرد ازنا

خميني شهر بروجرد

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/01/07

11:00

4

اتوبوس اسکانيا

140,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود ازنا

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/01/07

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

بروجرد دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/01/07

19:15

25

اتوبوس اسکانيا

140,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا