مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

09:00

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

10:50

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

12:15

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر خرم اباد (کمال وند)

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

13:45

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

20:30

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

21:00

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا اليگودرز دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

21:00

14

اتوبوس اسکانيا

140,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر کرمانشاه

پایانه مهربین خمینی شهر

ازنا

1396/02/09

21:30

8

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا