مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به آباده

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
آباده

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه،صفه
آباده