مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به آباده

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه،صفه
آباده

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
آباده