مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به ایذه

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
19:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
20:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه