مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بهاباد یزد به کوشک یزد

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27

ایمان بهاباد
ایمان بهاباد
بهاباد به کوشک (يزد) مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال بهاباد
اتوبوس معمولي 36
1396/05/27
06:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
25,000 ریال

کوشک (يزد) بافق

ایمان بهاباد
ایمان بهاباد
بهاباد به کوشک (يزد) مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال بهاباد
اتوبوس بي 7 قديم 40
1396/05/27
11:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
40,000 ریال

کوشک (يزد) بافق

ایمان بهاباد
ایمان بهاباد
بهاباد به کوشک (يزد) مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال بهاباد
اتوبوس 457
1396/05/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
40,000 ریال

کوشک (يزد) بافق