مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به بندرلنگه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بندرلنگه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/05/26
07:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال


تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بندرلنگه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه