مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شهرکرد

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به شهرکرد 1
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
12:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/06/31
12:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
230,000 ریال