مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به بروجن

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
250,000 ریال

بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/08/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفرتان بسلامت
بروجن شاهين شهر

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفرتان بسلامت
بروجن شاهين شهر