مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

11:15

32

اتوبوس مارال

250,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

11:30

14

اتوبوس اسکانيا TAK

250,000 ريال

سفرتان بسلامت
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

12:30

26

اتوبوس مان وي0اي 0پي

300,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

12:30

11

اتوبوس اسکانيا TAK

250,000 ريال

سفري راحت باپيک صبائايذه
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

13:00

9

اتوبوس ولوو بي9

300,000 ريال

سفربخير
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

300,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

14:00

10

اتوبوس ولوو بي9

300,000 ريال

سفرتان بسلامت
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

14:30

25

اتوبوس اسکانيا

300,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه تهران

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

17:00

23

اتوبوس اسكانيا

250,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
قم اصفهان بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

22:30

44

اتوبوس 2

200,000 ريال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

بروجن

1396/03/02

22:30

13

اتوبوس اسکانيا TAK

250,000 ريال

درپناه خدا
شاهين شهر بروجن