مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به بروجن

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا بهادري
1396/07/03
09:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
250,000 ریال

بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس ولوو بي9
1396/07/03
10:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/07/03
11:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/07/03
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/07/03
13:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/07/03
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفربخير
شاهين شهر بروجن