مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به بروجن

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

پیک صبا ایذه
ايذه بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/04/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن اصفهان

پیک صبا ایذه
ايذه بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/04/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
ايذه بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vip
1396/04/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
ايذه بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس ولوو بي9
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
ايذه بروجن مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
قم اصفهان بروجن

پیک صبا ایذه
ايذه بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/04/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن