مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به زرین  شهر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/29

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به زرين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به زرين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/04/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
اصفهان کاوه شاهين شهر زرين شهر فولادشهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به زرين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن