مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به بروجن

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
15 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/31
20:40
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
لردگان بروجن
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال /مانيتوردار
1397/02/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر