مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به بروجن

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/27
09:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال/همراه بانهار
1396/05/27
10:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/05/27
22:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/05/27
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن