مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به بروجن

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/09/04
08:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/09/04
20:40
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجن مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مان26نفره
1396/09/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن