مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان کاوه

1396/02/04

10:00

8

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان کاوه

1396/02/04

21:00

11

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان کاوه

1396/02/04

22:15

8

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان کاوه

1396/02/04

23:59

7

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا