مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان پایانه کاوه

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
19:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
فولادشهر شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مان26نفره
1396/09/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/09/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/09/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
فولادشهر شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
فولادشهر زرين شهر اصفهان کاوه شاهين شهر
25 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/09/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر