مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان پایانه صفه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
33 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/06
08:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
361,800 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
فولادشهر اصفهان صفه شاهين شهر زرين شهر
25 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال/همراه بانهار رايگان
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه /09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
19:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
فولادشهر شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه تپه 09392289535
اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
30 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر
35 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر