مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اراک

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم کرج اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد