مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اهواز به اراک

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
قم کرج اراک

رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
470,000 ریال

اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم