مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اراک

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال سه راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/09/23
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/09/23
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم