مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اراک

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بنزVIPمحل سوارشدن سه راه خرمشهر
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا.44محل سوارشدن 3راه خرمشهر
1396/07/25
22:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
اراک قم