مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اهواز به اراک

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به اراک مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : جنوب -آزادگان-شهيدکلانتري
قم اراک بروجرد تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر 09392289535
قم کرج اراک
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به اراک مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

قم اراک بروجرد تهران
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : تهران-آرژانتين
قم اراک بروجرد

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر/واي فاي رايگان
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
اراک قم