مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شوش

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
07:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک دزفول خرم آباد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/27
09:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
انديمشک دزفول خرم اباد شوشتر
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شوش مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شوش
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس درساvip
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
دزفول انديمشک
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : درسا مانيتوردار
انديمشک دزفول